مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مجموعه ورزشی 1399/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه خواف خیر مهندس سعادتی ( شرکت هورخش) 1399/09/12
اجرای عملیات چمن مصنوعی استاندارد 1399/09/05 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان استادیوم 5000 نفری - کارهای باقیمانده استادیوم 1000 نفری- انجام امور خ... 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید چمن مصنوعی زمین بازی فوتبال 1399/09/05 1399/09/15
Construction - Football Playground 1399/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی: تکمیل مجموعه ورزشی ـ تکمیل سالن ورزشی ـ و... 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای 13158 متر مربع چمن مصنوعی فوتبال 1399/09/08
احداث زمین چمن مصنوعی روستایی ـ کفپوش سالن (همراه با نصب و اجرا) ـ خرید چمن مصنوعی استاندارد به متر... 1399/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری فاز اول احداث زمین چمن شماره ۲ ورزشگاه 1399/09/04 1399/09/24
صفحه 1 از 719