مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سه قلم قطعات سیستم کنترل خطوط جریانی 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه واگذاری عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات تحت پوشش آبفا 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه و مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت پوشش شرکت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو مجموعه تابلو برق ATS و کابل های فرمان و قدرت به همراه نصب و راه اندازی 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه I/O Control Board 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه اجرای سیستم تله کنترل 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه و مراکز دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه خرید انواع تابلو های قابل کنترل سنجش و پایش از راه دور مشترکین سه فاز عادی و دیماندی فشار ضعیف با بدنه فلزی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین متریال تجهیزات پروژه احیا 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی ، نگهداری ، خرید و تعویض تجهیزات فرسوده (تامین قطعات)، تامین برق و ارائه خدمات ارسال برخط دستگاههای تردد شمار 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات تله متری و ابزار دقیق تاسیسات 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه واگذاری بهینه سازی سیستم کنترل باکس های خط لوله 30اینچ 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تابلو های قابل کنترل،سنجش و پایش از راه دور مشترکین سه فاز عادی و دیماندی فشار ضعیف 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خریدانواع تابلو های قابل کنترل،سنجش و پایش ازراه دورمشترکین سه فازعادی ودیماندی 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه اجرای سیستم تله کنترل 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه بهینه سازی سیستم کنترل باکس های خط لوله 30 اینچ 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات کلیدهای اتوماسیونی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه خرید و نصب Radome و تهیه بهینه سازی عرشه دکل رادار تقرب فرودگاه تجهیزات متعلقه 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه SPAER PARTS FOR AMAKS HIMA SYSTEMS 1400/09/13 1400/09/27
صفحه 1 از 469