کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873406 مناقصه کالیبراسیون دستگاه های مرجع اندازه گیری پالایشگاه استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7868973 مناقصه بازرسی قسمتهای روی آب و زیر آب تهیه تصاویر و گزارش محاسبات مقاوم سازی و ارائه شرح کار تعمیراتی پایه های اسکله دو منظوره استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/16
7868506 مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی تکنسین ارشد خدمات بازرسی فنی ، تکنسین ارشد حفاظت از زنگ و خوردگی استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7868472 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازرسی قسمت های روی آب و زیر آب، تهیه تصاویر و گزارش، محاسبات مقاوم سازی و ارائه شرح کار تعمیرات پایه های اسکله تقاضای MO-1402102 استان هرمزگان 1403/02/02 1403/02/16
7865446 مناقصه واگذاری مشاوره خدمات بازرسی فنی حین ساخت قطعات و تجهیزات، بازرسی فنی حین تعمیر و پس از ورود قطعات و تجهیزات، پایش عملکردی قطعات یدکی و مصرفی، شناسایی مستندسازی سفارشات کارخانه کنسانتره 2٫6 – ک... استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7865147 مناقصه واگذاری عملیات رادیوگرافی خطوط پایپینگ آفسایت استان تهران، استان بوشهر 1403/02/01 رجوع به آگهی
7862512 مناقصه ارائه خدمات مشاوره مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصلاح خطوط تولید شرکت استان کرمان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7861702 مناقصه seabed survey & Debris Removal پروژه رشادت استان فارس 1403/01/30 1403/02/03
7861636 مناقصه واگذاری خدمات بازرسی رشته های حفاری لوله های جداری و MPI تجهیزات تخصصی استان فارس 1403/01/30 1403/02/03
7842288 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0556 عملیات نمودارگیری و کس اطلاعات ارزیابی و میزان ذخائر هیدروکربوری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7842263 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0559 عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و برطرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7841311 مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز استان خراسان جنوبی 1403/01/28 1403/02/26
7840756 مناقصه انجام خدمات مشاوره بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام استان ایلام 1403/01/27 1403/02/03
7840072 مناقصه عملیات اندازه گیری آلاینده های خروجی های محیط زیستی مجتمع توسط آزمایشگاه معتمد استان خوزستان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839095 مناقصه واگذاری استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه استان آذربایجان غربی 1403/01/27 1403/01/27
7835853 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه ارومیّه استان آذربایجان غربی 1403/01/26 1403/01/27
7834305 مناقصه واگذاری استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه استان آذربایجان غربی 1403/01/26 1403/01/27
7832590 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بازدیدهای سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه استان آذربایجان غربی 1403/01/26 1403/01/27
7831106 مناقصه ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث پروژه فروزان استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/27
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
صفحه 1 از 370