مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور نگهداری، فضای سبز آبیاری، هرس، درختکاری، وجین، گل کاری، و خدمات شهری رفت و روب، برداشت زب... 1398/11/06 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/11/06 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/10/23 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری، فضای سبز آبیاری، هرس، درختکاری، وجین، گل کاری، و خدمات شهری رفت و روب، برداشت زب... 1398/10/23 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/10/02 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/10/02 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/09/25 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/09/05 رجوع به آگهی
عملیات جدول گذاری-کانیو-تک جدول و کانال معابر سطح شهر 1398/08/28 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز(آبیاری, هرس, درختکاری, وجین, گل کاری و خدمات شهری رفت و روب, برداشت زبال... 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7