مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بخشی از ظرفیت تولید نهال در نهالستان ها به منظور حفاظت، توسعه احیاء و غنی سازی عرصه های منابع طبیعی 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه بخشی از ظرفیت تولید نهال در نهالستان ها به منظور حفاظت، توسعه احیاء و غنی سازی عرصه های منابع طبیعی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز مراقبت پس از حریق و مراقبت از طرح های بیولوژیک آبخیزداری و جنگلکاری و پارکهای جنگلی دست کاشت به میزان 185016 نفر/ساعت/کار 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه نگهداری فضای سبز،مراقبت پس از حریق ومراقبت 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز مراقبت پس از حریق و مراقبت از طرح های بیولوژیک آبخیزداری و جنگلکاری و پارکهای جنگلی دست کاشت 1400/05/12 1400/05/14
مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه ها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تولید 400 هزار اصله نهال گلدانی 1399/09/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تولید ۵۰۰ هزار نهال گلدانی و ریشه لخت 1399/09/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تولید 400 هزار اصله نهال گلدانی در نهالستان 1399/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تولید ۵۰۰ هزار نهال گلدانی و ریشه لخت 1399/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تولید 400 هزار اصله نهال گلدانی در نهالستان 1399/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تولید ۵۰۰ هزار نهال گلدانی و ریشه لخت 1399/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه تولید نهال و مدیریت بهره وری نهالستان های جنگلی 1399/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا بخشی از ظرفیت تولید نهال 1399/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1399/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1399/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات آبخیزداری 1399/06/18 1399/06/20
صفحه 1 از 20