مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودرو سواری - واگذاری پایگاه سلامت 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بازسازی مرکز جامع سلامت 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خدمات نظافت 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی Skill Lab دانشکده پزشکی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خدمات نظافت و .... 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات کارشناسی و عمومی (مشاغل مورد نظر جهت ستاد مرکزی دانشگاه و سایر واحدهای تابعه) 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث اسکلت و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی سوله 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث اسکلت و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی سوله مدیریت بحران 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل - واگذاری امور نگهداشت ، تعمیر و راهبری تاسیسات و تلفخانه 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه ـ واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور امور نگهداشت، تعمیر و راهبری تاسیسات 1400/06/04 1400/06/14
مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و ... 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه سی آرم جنرال ـ واگذاری امور نگهداشت، تعمیر و راهبری تاسیسات 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی تفصیلی و تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ( هشدار دهنده ) جهت خوابگاه های دانشجویی ) 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشجویان - واگذاری امور خدمات نظارت کتابخانه مرکزی - خرید دو دستگاه رادیوگرافی دیجیتال 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت - خرید یک دستگاه آزمون کارایی فیلتراسیون ماسک 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان- واگذاری امور امور نگهداشت، تعمیر و راهبری تاسیسات 1400/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12