مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات احداث فونداسیون، تامین تجهیزات، نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلوولت 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه انجام عملیات احداث پست 132.20 کیلوولت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تامین تجهیزات و احداث شبکه توزیع و تغذیه و چهار واحد ایستگاه تقلیل فشار (T.B.S ) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خیابانهای دسترسی و تاسیسات زیربنایی پیرامون ساختمانهای سایت خدماتی - عمومی و ساختمانها 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/09/10 1400/09/10
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه انجام امور خدمات عمومی فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه انجام امور خدمات عمومی فنی و اداری 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه واگذاری احداث خطوط برق رسانی به ساختمان های در حال احداث و سرمایه گذاران 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ساختمان ادری و محوطه در سایت خدمات عمومی 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه واگذاری احداث خطوط برق رسانی به ساختمان های در حال احداث و سرمایه گذاران 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ساختمان ادری و محوطه در سایت خدمات عمومی 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه احداث سه سوله روباز و یک سوله سر پوشیده و عملیات تکمیلی ابنیه و تأسیسات سوله موجود 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه احداث پارکینگ ورودی منطقه، اجرای شبکه روشنایی جاده شریانی و اجرای عملیات احداث بخشی از جاده شریانی و میادین - احداث بخش اول اولویت اول خیابان ها و کانال های هدایت آب های سطحی 1400/07/20 1400/07/24
مناقصه احداث پارکینگ ورودی منطقه، اجرای شبکه روشنایی جاده شریانی و اجرای عملیات احداث بخشی از جاده شریانی و میادین- احداث بخش اول اولویت اول خیابان ها و کانال های هدایت آب های سطحی 1400/07/20 1400/07/24
مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه های راه سازی 1400/07/20 1400/07/24
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/06/29 1400/07/04
مناقصه واگذاری پروژه بخش اول اجرا احداث دایکهای سیل بند خاکی 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه بخش اول اجرا، احداث دایکهای سیل بند خاکی پیرامونی 1400/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10