مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای دستمزدی اسکلت بلوک B 1398/03/13 رجوع به آگهی
عملیات اجرای دستمزدی اسکلت بلوک B 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات استوکیارد 1398/02/21 رجوع به آگهی
عملیات استقرار نگهبان به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات آرماتوربندی در سالن A 1398/02/10 1398/02/25
واگذاری عملیات آرماتوربندی در سالن A 1398/02/10 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1398/02/10 1398/02/25
عملیات استقرار نگهبان به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی داخل کارخانه و کارگاههای تابعه... 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حمل خاک و سنگ حاصل از خاکبرداری و گودبرداری واقع در شهرک 1397/05/01 1397/05/13
واگذاری عملیات حمل خاک و سنگ حاصل از خاکبرداری و گودبرداری 1397/04/19 1397/04/30
صفحه 1 از 14