مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری ونگهداری فضای سبز سطح شهروچشمه بلقیس چرام 1398/11/03 1398/11/10
واگذاری کف فرش (موزائیک فرش) معابر سطح شهر 1398/10/24 1398/10/28
کف فرش (موزائیک فرش) معابر سطح شهر 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کف پوش(موزائیک فرش پیاده روهای معابر سطح شهر چرام) 1398/10/19 1398/10/22
کف پوش (موزائیک فرش پیاده روهای معابر سطح شهر ) 1398/09/30 1398/10/02
واگذاری کف فرش (موزاییک فرش) معابر سطح شهر 1398/09/30 1398/10/02
واگذاری کف فرش (موزاییک فرش) معابر سطح شهر 1398/09/30 1398/10/02
واگذاری کف فرش (موزاییک فرش) معابر سطح شهر 1398/09/26 1398/10/02
کف فرش (موزائیک فرش) معابر سطح شهر 1398/09/06 1398/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای کف فرش(موزائیک فرش پیاده روهای معابر سطح شهر چرام) 1398/09/03 1398/09/09
صفحه 1 از 3