مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ سطح شهر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز(مجموعه سرو)1401-1400 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری مجموعه های فضای سبز 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه خرید، نصب و تعویض لوازم بازیگاهی بوستان های سطح شهر 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه خرید و تعویض لوازم و قطعات بازیگاه بوستانهای سطح شهر 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و تعویض لوازم بازیگاهی بوستانهای سطح شهر 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه خرید، نصب و تعویض لوازم بازیگاهی بوستان های سطح شهر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری مجموعه 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت، حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرا و نصب فلاورباکس بتنی 1399/12/12 1399/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ ونگهداری فضای سبز- مجموعه افرا 1399/12/09 1399/12/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه نیلوفر قزوین 1399-1400 1399/10/16 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه کاج قزوین 1399-1400 1399/10/16 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه رز قزوین 1399-1400 1399/10/16 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه افرا قزوین 1399-1400 1399/10/16 1399/10/21
صفحه 1 از 12