مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1398/11/06 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث بادشکن غیر زنده در سایت 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبیاری سنواتی همراه با مرمت تشتک در جبل و انگنه شهرستان ارومیه 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه قوجه شهرستان تکاب 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه قزل گنبد شهرستان بوکان 1398/11/05 1398/11/12
اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری قرمزی بلاغ باروق نخطالو آت دره سی میاندوآب 1398/11/05 1398/11/12
اجرای عملیات آبخیزداری زیر حوضه 1398/11/05 1398/11/12
اجرای عملیات بوته کاری همراه با آبیاری و اجرای عملیات احداث بادشکن غیرزنده و خرید لوله و اتصالات شبک... 1398/09/13 1398/09/17
صفحه 1 از 13