مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/03/10 رجوع به آگهی
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/03/10 رجوع به آگهی
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/03/03 رجوع به آگهی
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/03/03 رجوع به آگهی
واگذاری توسعه و اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز به همراه ایستگاه پمپاژ و دستگاه PLC 1399/01/28 1399/02/07
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/01/27 رجوع به آگهی
تعمیر، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای تنظیفات و خدمات شهری 1399/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهره برداری جایگاه CNG، رستوران و بازارچه 1398/11/28 1398/11/30
اجاره بهره برداری جایگاه CNG و رستوران بهشت و بازارچه 1398/11/28 1398/11/30
واگذاری اجاره بهره برداری جایگاه CNG، 1398/11/21 1398/11/30
صفحه 1 از 14