مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره جایگاه سوخت CNG 1398/09/14 1398/09/18
اجاره بهره برداری جایگاه CNG و رستوران 1398/09/14 1398/09/18
اجاره بهره برداری جایگاه CNG و رستوران 1398/09/07 1398/09/18
اجرای آسفالت و کانیو کوچه ها-اجرای کانال دفع آب های سطحی 1398/06/24 1398/06/26
اجرای آسفالت و کانیو کوچه های بافت قدیم - جرای کانال دفع آب های سطحی در سطح شهر 1398/06/17 1398/06/26
پروژه اجرای آسفالت معابر شهری 1398/05/27 رجوع به آگهی
پروژه اجرای آسفالت معابر شهری 1398/05/20 رجوع به آگهی
تنظیفات و خدمات شهری-تامین نیروی انسانی 1397/12/13 رجوع به آگهی
تنظیفات و خدمات شهری به صورت حجمی و تامین نیروی انسانی 1397/12/06 رجوع به آگهی
اجرای لکه گیری خیابان و مدرسه ـ بهسازی خیابان 1397/09/17 1397/09/20
صفحه 1 از 13