مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تکمیل مهمانسرای نیروی انتظامی 1397/04/19 1397/04/20
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت لجن برداری و لایروبی 1397/04/09 1397/04/12
مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه 1397/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 720000 کیلوگرم میله گرد 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید 705000 کیلوگرم میله گرد نمره 14 آجدار 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید 740000 کیلوگرم میله گرد نمره 22آجدار 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید میله گرد 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید 700000 کیلوگرم میله گرد 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید 704000 کیلوگرم میله گرد 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید و حمل قیر 1396/02/24 1396/02/26
مناقصه خرید 21771 مترمکعب ماسه شسته 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه خرید 29830 مترمکعب بیس 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه خرید 25072 مترمکعب سنگ شکسته 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه خرید 30602 مترمکعب بالاست 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه خرید 28051 مترمکعب ماسه دستگاهی 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه خرید و حمل میله گرد 1395/05/25 1395/06/04
مناقصه کرایه ماشین الات از قبیل گریدر - لودر - بلدزر - بیل مکانیکی و بیل بکهو 1395/05/25 1395/06/04
مناقصه خرید و حمل میلگرد 1395/05/03 1395/04/30
مناقصه کرایه ماشین الات از قبیل گریدر - لودر - بلدزر - بیل مکانیکی و بیل بکهو 1395/05/03 1395/04/30
مناقصه کرایه ماشین الات از قبیل گریدر - لودر - بلدزر - بیل مکانیکی و بیل بکهو 1395/04/21 1395/04/30
صفحه 1 از 10