مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990516 مناقصه احداث پارک محلی حاشیه - تجهیز و بازپیرایی معبر بلوار 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990046 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث پارک خطی حاشیه 1401/09/07 1401/09/14
5989776 مناقصه تجهیز و بازپیرایی معبر بلوار 1401/09/07 1401/09/14
5986611 مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو 1401/09/06 1401/09/09
5979571 مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی - مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان 1401/09/03 رجوع به آگهی
5969253 مناقصه واگذاری بازپیرایی بوستان - احداث پارک خطی - تجهیز و بازپیرایی معبر بلوار 1401/08/30 رجوع به آگهی
5966317 مناقصه مناسب سازی و تجهیز زمین بازی کودکان برای افراد دارای معلولیت 1401/08/30 1401/09/01
5948630 مناقصه اصلاح هندسی بزرگراه- بازسازی خیابان های خاکی معابر 1401/08/24 رجوع به آگهی
5948085 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی بزرگراه 1401/08/24 1401/09/01
5944152 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معابر 1401/08/23 1401/08/29
5943520 مناقصه مرمت گذرگاه غیر همسطح عابر پیاده 1401/08/23 1401/08/26
5943501 مناقصه مرمت پیاده روی خیابان 1401/08/23 1401/08/28
5943491 مناقصه خرید لوازم جهت مناسب سازی و تجهیز زمین بازی کودکان 1401/08/23 1401/08/26
5943490 مناقصه خرید لوازم جهت مناسب سازی و تجهیز زمین بازی کودکان 1401/08/23 1401/08/26
5943474 مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معابر 1401/08/23 1401/08/26
5943473 مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معبر سواره رو 1401/08/23 1401/08/26
5933536 مناقصه اصلاح هندسی بزرگراه 1401/08/19 رجوع به آگهی
5917110 مناقصه بازپیرایی بوستان های 1401/08/15 رجوع به آگهی
5916509 مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معابر- احداث و بازسازی کانال 1401/08/15 رجوع به آگهی
5914462 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بازپیرایی بوستان ها 1401/08/14 1401/08/19
صفحه 1 از 40