مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده و حریم منطقه 1400/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده و حریم منطقه 1400/07/07 1400/07/19
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی پیاده رو، احداث مسیر دوچرخه و بهسازی تقاطع جهت حق تقدم عابر پیاده 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی پیاده رو، احداث مسیر دوچرخه و بهسازی تقاطع جهت حق تقدم عابر پیاده در خیابان 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه اتصال مخزن 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی اراضی درآبد و اصلاح معابر اطراف 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر منطقه 1400/05/21 1400/06/01
مناقصه اجرای روکش و لکه گیری آسفالت در معابر 1400/05/14 1400/05/24
مناقصه - احداث پارک خطی شهرک - نگهداری فضای سبز بوستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارک خطی شهرک 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان بهار منطقه 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی تاسیسات برق پارک ها تغییر سیستم روشنایی از ac به dc 1400/04/28 1400/05/02
مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معابر فرعی بلوار 1400/04/24 1400/05/03
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری (رفت و روب و جمع آوری زباله) 1400/04/17 1400/04/26
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری(رفت و روب و جمع آوری زباله) و تنظیف شهری و رفع سد معبر منطقه 1400/01/15 1400/01/24
صفحه 1 از 32