مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل 1398/10/23 1398/10/25
واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل 1398/10/22 1398/10/25
تجدید مناقصه واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل 1398/10/21 1398/10/25
خرید کات اوت جداکننده 27 کیلوولت هوایی 630 آمپر غیرقابل قطع زیر بار تیغه ای و خرید کابل 20 کیلوولت... 1398/10/07 1398/10/09
خرید کات اوت جداکننده 27 کیلوولت هوایی 630 آمپر غیرقابل قطع زیر بار تیغه ای ـ خرید کابل 20 کیلوولت خ... 1398/10/04 1398/10/09
- واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل و- خرید سیم روکشدار آلومینیومی سه لایه ای به سطح مقطع 185 می... 1398/09/18 1398/09/23
خرید سیم روکشدار آلومینیومی سه لایه ای به سطح مقطع 185 میلی مترمربع 1398/09/18 1398/09/23
واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل در کارگاه 1398/09/18 1398/09/23
خرید کابل 20 کیلوولت خشک آلومینیومی زره دار 158*1 و خرید میلگرد هایتنشن 1398/09/14 رجوع به آگهی
خرید کابل 20 کیلوولت خشک آلومینیومی زره دار 158*1 و خرید میلگرد 1398/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62