مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جابجایی خط لوله گاز دانشگاه، معارض احداث ادامه بلوار 1400/05/13 1400/05/24
مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات دانشگاه 1399/02/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان 1398/08/11 1398/08/25
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات دانشگاه 1398/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به تاسیسات دانشگاه 1398/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/03/19 1398/04/01
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/02/28 1398/03/11
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات خود در مجتمع 1397/06/21 1397/07/04
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات خود 1397/06/04 1397/06/15
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور تاسیسات خود در مجتمع 1397/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1397/02/17 1397/02/27
مناقصه انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات 1396/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات به صورت حجمی و یکجا 1396/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه پست کامپکت به همراه تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت تامین برق دانشکده تحصیلات 1396/10/18 1396/10/27
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی کامل یک دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری 1396/06/07 1396/06/20
مناقصه اجرای محوطه سازی ، اجرای سردرب و دیوارکشی مجتمع 1396/02/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارمندی واحد 1396/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1395/10/29 1395/11/09
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1395/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14