مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید پارچه (کفنی) مورد نیار برای خدمات تکفین در آرامستانهای تحت نظارت 1398/10/07 رجوع به آگهی
خرید پارچه (کفنی) مورد نیار برای خدمات تکفین در آرامستانهای تحت نظارت 1398/10/05 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات تأسیساتی ساختمان پروژه 1398/09/17 رجوع به آگهی
خرید کافور مورد نیاز خدمات تغسیل در آرامستانها 1398/09/16 1398/09/27
خرید پارچه (کفنی) مورد نیاز خدمات تکفین 1398/09/16 رجوع به آگهی
خرید پارچه (کفنی) مورد نیاز خدمات تکفین - خرید کافور مورد نیاز برای خدمات تغسیل - خرید تجهیزات تاسیس... 1398/09/13 رجوع به آگهی
خدمات بتن ریزی و نصب سنگ ( خدمات عمرانی ) در آرامستان های تحت نظارت سازمان 1398/08/22 رجوع به آگهی
خرید پارچه (کفنی) مورد نیاز خدمات تکفین در آرامستانهای تحت نظارت سازمان 1398/08/21 رجوع به آگهی
خرید پارچه مورد نیاز خدمات تکفین - خرید کافور مورد نیاز خدمات تغسیل - خدمات بتن ریزی و نصب سنگ (خدما... 1398/08/20 رجوع به آگهی
خرید پارچه مورد نیاز خدمات تکفین در آرامستان های تحت نظارت سازمان و خرید کافور مورد نیاز خدمات تفسیل... 1398/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30