مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کلیه امورات خدماتی، خدمات شهر و فضای سبز و پشتیبانی، کارخانه شن و ماسه و نگهبانی شهرداری 1398/09/16 1398/09/05
امورات خدماتی، خدمات شهر و فضای سبز و پشتیبانی، کارخانه شن و ماسه و نگهبانی شهرداری 1398/09/05 1398/09/05
واگذاری کلیه امورات خدماتی، خدمات شهر و فضای سبز و پشتیبانی، کارخانه شن و ماسه و نگهبانی شهرداری 1398/08/18 1398/08/28
کلیه امورات خدماتی، خدمات شهر و فضای سبز و پشتیبانی، کارخانه شن و ماسه و نگهبانی شهرداری 1398/08/11 1398/08/28
واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری سطح شهر 1398/04/11 رجوع به آگهی
کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و بخش های تابعه و غیره 1398/02/30 1398/03/02
جدول گذاری در سطح شهر - اجرای عملیات قیر پاشی و آسفالت ریزی با دستگاه فینیشر 1398/02/30 1398/03/02
خدمات اجرای عملیات جدول گذاری سطح شهر 1398/02/29 رجوع به آگهی
خدمات اجرای عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت با دستگاه فینیشر 1398/02/29 1398/03/02
واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سر و بخشهای تابعه و غیره 1398/02/29 1398/03/02
صفحه 1 از 10