مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و ضمانت ۱۰۰۲ دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی 1399/10/24 1399/10/30
خرید مرکز مخابرات 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و ضمانت 1002 دستگاه رايانه‌ و تجهیزات جانبی 1399/10/30
خرید و ضمانت ۱۰۰۲ دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی 1399/10/23 1399/10/30
خرید مرکز مخابراتی ساختمان 1399/10/23 رجوع به آگهی
خرید دستگاه یوپی‌اس به همراه کابینت و باطری 1399/10/08 رجوع به آگهی
خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور جهت ساختمان بانک 1399/10/07 رجوع به آگهی
خرید مرکز مخابراتی ساختمان 1399/10/07 رجوع به آگهی
خرید ۲۶ دستگاه یوپی‌اس به همراه کابینت و باطری جهت ساختمان بانک 1399/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، آماده سازی سایت ، نصب ، راه اندازی ، فعال س... 1399/09/23
صفحه 1 از 67