مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعمیرات مامور سرای 1398/11/07 1398/11/13
ایاب و ذهاب درون شهری ستاد به صورت حجمی 1398/11/07 1398/11/19
احداث دیوار حائل جهت اکسپوز مخزن درین تانک و لوله های منتهی به مخزن تاسیسات 1398/11/07 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم ابنیه مسیر خط 26 اینچ 1398/11/02 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای کسپوز خط 20 اینچ حد فاصل فنس ولو تا تراپ در مرکز 1398/11/02 1398/11/19
واگذاری تعمیرات مامور سرای 1398/10/30 1398/11/13
واگذاری تعمیرات مامور سرای نه واحدی 1398/10/30 1398/11/13
ترمیم ابنیه 1398/10/30 1398/11/19
ایاب و ذهاب مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت 1398/10/30 1398/11/05
خرید 5 قلم ( 25 عدد ) CAPACITOR 1398/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31