مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تغییر سیستم کنترل توربین های مراکز انتقال به سیستم کنترل PLC 1399/10/29 1399/11/07
فراخوان ارزيابي کيفي بازرسی 14 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 اینچ هوشمند به طول 1430 کیلومتر مختل... 1399/11/18
خدمات فنی 1399/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداشت و تعمیرات تأسیسات تهویه مطبوع 1399/10/23 1399/10/27
تغییر سیستم کنترل توربین های مراکز انتقال نفت 1399/10/22 1399/11/07
خرید غذایی کارکنان و مامورین مرکز انتقال نفت و تاسیسات 1399/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای کارکنان و مامورین مرکز انتقال نفت و تاسیسات سبزوار 1399/11/04
فراخوان ارزيابي کيفي تغییر سیستم کنترل توربینهای مرکز انتقال نفت سمنان و سبزوار به سیستم کنترل plc 1399/11/07
خدمات فنی 1399/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداشت و تعمیرات تأسیسات تهویه مطبوع 1399/10/20 1399/10/27
صفحه 1 از 63