کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7387521 مناقصه حفاری و آماده سازی نقاط خوردگی اولویت چهارم باقی مانده خط لوله "26 استان لرستان 1402/09/09 1402/09/21
7387387 مناقصه تعویض و جابه جایی تابلوهای برق کنترل Rمرکز انتقال نفت تنگی فنی استان لرستان 1402/09/09 1402/09/21
7382815 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نت رازان و ازنا استان لرستان 1402/09/08 1402/09/22
7382806 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه احداث مأمور سرای مرکز انتقال نفت مارون 6 (گندمکار) استان تهران 1402/09/08 1402/09/22
7374437 مناقصه اجرای سیستم چیلر تراکمی جهت موتورخانه ساختمان های اداری مرکز منطقه استان تهران 1402/09/06 1402/09/20
7374412 مناقصه اجرای سیستم چیلر تراکمی جهت موتورخانه ساختمان های اداری مرکز استان تهران 1402/09/06 1402/09/20
7362568 مناقصه اجرای سیستم چیلر تراکمی جهت موتور خانه ساختمانهای اداری مرکز منطقه استان مرکزی 1402/09/02 1402/09/20
7362565 مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان نوبتکار مراکز انتقال نفت و 8 تاسیسات آبنیل و مرکز منطقه اصفهان استان اصفهان 1402/09/02 1402/09/20
7354291 مناقصه اجرای سیستم چیلر تراکمی جهت موتورخانه ساختمان های اداری استان مرکزی 1402/08/30 1402/09/20
7348769 مناقصه تعمیرات اساسی مجتمع ورزشی استان لرستان 1402/08/28 1402/08/30
7308168 مناقصه خرید یک دستگاه کمپرسور معدنی پرتابل استان تهران 1402/08/24 1402/09/02
7298383 مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیفات و فضای سبز مراکز انتقال نفت رازان، ازنا و تأسیسات همدان و مهمانسرای رازان استان لرستان 1402/08/22 1402/09/08
7296674 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تعمیرات اساسی مجتمع ورزشی در منطقه لرستان استان لرستان 1402/08/22 1402/08/30
7296659 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای کارکنان مرکز انتقال نفت رازان استان مرکزی 1402/08/22 1402/09/08
7285251 مناقصه تعمیرات اساسی مجتمع ورزشی استان لرستان 1402/08/18 1402/08/30
7272246 مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک ، سنگین و ساختمانی استان فارس 1402/08/15 1402/08/27
7271899 مناقصه راهبری وسائط نقلیه سبک ، سنگین و ساختمانی استان هرمزگان 1402/08/14 1402/08/27
7264782 مناقصه غذایی استان لرستان 1402/08/13 1402/08/22
7255528 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سایت اداری-صنعتی استان خوزستان 1402/08/09 1402/08/24
7249580 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه احداث دیوار پیرامونی زمین مرکز منطقه خلیج فارس استان هرمزگان 1402/08/08 1402/08/20
صفحه 1 از 117