مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه ابن سینا (O2) خط 2 قطار شهری اصفهان 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه 1400/07/14 1400/07/19
مناقصه واگذاری عملیات اجرای سازه نگهبان ، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی 1399/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه هسته مرکزی و سازه های جانبی ایستگاه میدان امام حسین(ع) (L2) خط 2 قطار شهری اصفهان 1399/03/03 1399/03/12
مناقصه سیستم اعلام حریق تونل و سیستم اطفای حریق اتوماتیک بصورت پکیج و تکمیل الزامات مربوطه در ایستگاه ها 1398/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه ایستگاه 1398/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه ایستگاه 1398/10/03 1398/10/12
مناقصه سیستم اعلام حریق تونل و سیستم اطفای حریق اتوماتیک بصورت پکیج و تکمیل الزامات مربوطه در ایستگاه ها 1398/10/03 1398/10/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی سازه نگهبان و سازه ایستگاه طوقچی(P2) خط 2 قطار شهری اصفهان 1398/10/02 1398/10/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سیستم اعلام حریق تونل و سیستم اطفای حریق اتوماتیک بصورت پکیج و تکمیل الزامات مربوطه در ایستگاه های دهگانه فاز دو خط یک (تختی تا دف 1398/10/02 1398/10/07
مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه 1398/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انتقال برق موقت فشار متوسط تغذیه دستگاه TBM خط 2 قطار شهری از محل پست 63/2 کیلوولت 1398/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه خلجا k2 خط 2 قطار شهری 1398/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انتقال برق موقت فشار متوسط تغذیه دستگاه TBM خط 2 قطار شهری از محل پست 63/2 کیلوولت 1398/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انتقال برق موقت فشار متوسط تغذیه دستگاه tbm خط 2 قطار شهری-عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه 1398/06/07 1398/06/13
مناقصه واگذاری عملیات جابجایی لوله فاضلاب ایستگاه لاله R2 خط 2 قطار شهری 1398/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی کارهای سیویل باقیمانده خط یک 1398/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جابجایی لوله فاضلاب ایستگاه لاله R2 خط 2 قطار شهری 1398/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی کارهای سیویل باقیمانده خط یک 1398/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نظارت احداث تونل و سازه های جنبی 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11