مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG 1398/08/27 رجوع به آگهی
خرید لوازم، تجهیزات ، اجرا و نصب سیستم آبیاری قطره ای و تیپ باغات و اراضی به مساحت 114/7 هکتار 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1398/08/13 رجوع به آگهی
خرید لوام، تجهیزات ، اجرا و نصب سیستم آبیاری قطره ای و تیپ باغات و اراضی به مساحت 114/7 هکتار 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بصورت حجمی برای مدت یکسال 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بصورت حجمی 1398/01/19 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بصورت حجمی 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بصورت حجمی 1397/12/18 رجوع به آگهی
خرید لوازم, تجهیزات, اجرا و نصب شبکه آبیاری تحت فشار اراضی و باغات به مساحت 170 هکتار 1397/12/13 رجوع به آگهی
خرید لوازم, تجهیزات, اجرا و نصب شبکه آبیاری تحت فشار اراضی و باغات به مساحت 170 هکتار 1397/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7