مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قیر استاندارد 100*85 1399/05/12 1399/05/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر استانداد 1399/05/05 1399/05/11
خرید قیر استاندارد 100*85 1399/05/05 1399/05/11
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن شهرداری 1398/12/10 1398/12/20
نگهداری فضای سبز -جمع آوری زباله 1398/12/10 1398/12/20
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن شهرداری 1398/12/03 1398/12/20
نگهداری فضای سبز 1398/12/03 1398/12/20
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن 1398/11/20 1398/11/30
واگذاری نگهداری فضای سبز 1398/11/20 1398/11/30
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن 1398/11/13 1398/11/30
صفحه 1 از 9