مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن 1398/10/09 1398/10/18
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن 1398/10/02 1398/10/18
واگذاری عملیات پروژه احداث مدرسه 1398/03/18 1398/03/18
واگذاری عملیات پروژه احداث مدرسه علوم قرآنی 1398/03/12 1398/03/18
احداث مدرسه علوم قرآنی 1398/03/12 1398/03/18
واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG 1398/03/09 1398/03/22
پیاده روسازی سطح شهر-تکمیل میادین شهر 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG خود 1398/03/01 1398/03/22
تکمیل میادین 1398/02/30 1398/03/11
واگذاری عملیات پروژه احداث مدرسه علوم قرآنی 1398/02/29 1398/02/29
صفحه 1 از 8