مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدماتی از قبیل پخش آسفالت، تولید جدول و انجام امور دفتری 1397/07/23 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی به صورت حجمی از قبیل پخش آسفالت، تولید جدول و انجام امور دفتری 1397/07/16 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی 1397/06/27 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره و تهیه طرح جامع 1397/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مشاوره و تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر 1397/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مشاوره و تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر 1397/06/07 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1397/05/02 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی درمان 1397/04/26 رجوع به آگهی
تهیه ،حمل و پخش آسفالت معابر محلات بازآفرینی شهری را به مساحت 265.000 مترمربع 1396/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49