مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اصلاح هندسی معبر سواره رو میدان 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح هندسی معبر سواره رو میدان 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازه های محدوده و حریم شهرداری 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده و حریم شهرداری منطقه 1400/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کانال محله - ایمن سازی تاسیسات برق بوستان 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کانال محله 1400/05/19 1400/06/01
مناقصه ایمن سازی تاسیسات برق بوستان 1400/05/18 1400/06/01
مناقصه احداث کانال و ایمن سازی تاسیسات برق بوستان 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان 1400/04/14 1400/04/22
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری مکانیزه و آسفالت معبر سواره رو خیابان 1400/04/07 1400/04/10
مناقصه تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو خیابان 1400/03/23 1400/03/27
مناقصه بازسازی پیاده رو خیابان 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه کرایه نیسان کمپرسی 1400/02/29 1400/03/01
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر منطقه 1399/11/30 1399/12/09
مناقصه احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف شهری و رفع سد معبر 1399/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پایگاه مدیریت بحران 1399/11/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مجموعه ورزشی و انبار بحران 1399/11/23 1399/12/02
مناقصه خرید و حمل گاری(مخزن) گالوانیزه 1100 لیتری و زیر مخرنی 1399/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20