مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم منطقه 1398/02/07 1398/02/24
امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 1397/12/28 رجوع به آگهی
تجهیز و بازپیرایی فضای سبز و سیستم آبیاری بولوار 1397/12/08 1397/12/23
واگذاری تجهیز و بازپیرایی فضای سبز و سیستم آبیاری 1397/12/05 رجوع به آگهی
طرح جمع آوری و دفع ابهای سطحی منطقه 1397/09/06 1397/09/20
واگذاری طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 1397/09/05 رجوع به آگهی
طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1397/08/09 رجوع به آگهی
طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 1397/08/05 1397/08/28
جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه 1397/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30