مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل مدرسه ۶ کلاسه - احداث مدرسه ۱۲ کلاسه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه - احداث مدرسه 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه اجرای پروژه های مشروحه زیر : - احداث مدرسه 6 کلاسه تازه کند - احداث مدرسه 6 کلاسه - تکمیل مدرسه 12 کلاسه و... 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه احداث سالن ورزشی 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه اجرای پروژه های خود 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب ایزوگام پشت بام مدارس 1400/02/25 1400/02/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای فاز یک اسکلت مدرسه 18 کلاسه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای اسکلت مدرسه 12 کلاسه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه حاج علیای میانه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه روستای احمد آباد مراغه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه 5 کلاسه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 1000 ست نیمکت و صندلی دوره دوم ابتدائی طبق مشخصات فنی پیوستی 1399/12/10 1399/12/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای نودولق ترکمنچای 1399/11/21 1399/11/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای شیرین بلاغ کاغذ کنان 1399/11/21 1399/11/20
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای نوروز آباد کاغذ کنان 1399/11/21 1399/11/20
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1399/11/20 1399/11/23
مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه 1399/11/20 1399/11/23
صفحه 1 از 11