مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهری 1398/05/19 1398/05/23
تهیه مصالح و توسعه شبکه فاضلاب 1398/04/12 رجوع به آگهی
تهیه و نصب منصوبات چاه ها 1398/04/09 رجوع به آگهی
تهیه و نصب منصوبات چاه ها 1398/04/06 رجوع به آگهی
بهره برداری ، راهبری و تعمیر و نگهداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1398/03/11 1398/03/18
تهیه مصالح و توسعه شبکه فاضلاب 1398/03/07 1398/03/11
خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1398/02/30 رجوع به آگهی
خرید لوله چدن داکتیل سایز 300 میلیمتر با متعلقات مربوط 1398/01/24 1398/01/29
احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتنی مدفون شهر 1397/12/28 1398/01/10
احداث مخزن 2000 مترمکعبی بتنی نیمه مدفون شهر و احداث ساختمان گندزدایی و .... 1397/12/25 1398/01/05
صفحه 1 از 7