مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین پکیج مولد برق اضطراری 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه تامین پکیج مولد برق اضطراری مرکز بهره برداری 1400/10/11 1400/10/25
مناقصه تامین پکیج مولد برق اضطراری مرکز بهره برداری 1400/10/11 1400/10/25
مناقصه تامین پکیج مولد برق اضطراری 1400/10/11 1400/10/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق ساختمان 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق منازل سازمانی 1400/10/05 1400/10/15
مناقصه خرید یک عدد شیر توپی BALL VALVE 22 اینچ 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یک عدد شیر توپی ( ball valve ) 22 اینچ 1400/09/28 1400/10/07
مناقصه نشت یابی 3500کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی منطقه 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه واگذاری احداث ابنیه فنی و ترمیم جاده سرویس خطوط لوله 16 اینج طولا و 20 اینچ سوزا 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه نشت یابی ۳۵۰۰ کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای نشت یابی 3500کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی منطقه شش 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/02 1400/09/11
مناقصه تجدید مناقصه نشت یابی 3500کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی 1400/08/15 1400/08/18
مناقصه نشت یابی 3500کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی منطقه 1400/08/11 1400/08/18
مناقصه ترمیم مسیر و احداث ابنیه فنی خط لوله 30 اینج 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه ترمیم مسیر و احداث ابنیه فنی خط لوله 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه کمپرسور 1400/07/24 1400/08/04
صفحه 1 از 20