مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تکمیل و احداث و بهره برداری ساختمان موزه 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه واگذاری تکمیل و احداث و بهره برداری ساختمان موزه مردم شناسی 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار موزه مردم شناسی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل و احداث و بهره برداری ساختمان موزه مردم شناسی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظافتی و فضای سبز 1400/05/24 1400/06/01
مناقصه خدمات حفاظتی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی 1400/03/26 1400/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه 1400/03/08 1400/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی اماکن تاریخی 1400/03/08 1400/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافتی وفضای سبز 1400/03/08 1400/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل ونقل 13 خودرو استجاری اداره کل 1399/04/01 1399/04/07
مناقصه واگذاری خدمات نظافتی، فضای سبز ، پشتیبانی ، حفاظتی و نقلیه مربوط 1399/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی اداره کل میراث واماکن تاریخی استان فارس 1399/02/31 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافتی وفضای سبز اداره کل میراث فارس 1399/02/31 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافتی وفضای سبز پروژه پارسه پاسارگاد 1399/02/31 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل ونقل اداره کل میراث فارس 1399/02/31 1399/03/07
مناقصه واگذاری خدمات نظافتی، فضای سبز ، پشتیبانی ، حفاظتی و نقلیه 1399/02/31 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه احداث موزه 1398/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه احداث موزه 1398/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاظتی از بناها و جاذبه های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی در سطح استان و خدمات خودرو استیجاری اداره کل و ... 1398/02/30 1398/03/04
مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز و تاسیسات 1398/02/30 1398/03/04
صفحه 1 از 22