مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان های مراکز تابعه و ستادی با تأمین قطعات) 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان های مراکز تابعه و ستادی با تأمین قطعات) 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین قطعات و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان ستادی و ساختمان های مراکز تابعه 1399/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل, هوائی, فیبرنوری و سیستمهای PGS.ACCESS.WLL در محدوده مراکز مخابرات 1397/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های PGS,WLL,ACCESS در محدوده مراکز مخابرات 1397/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی و فیبر نوری و سیستم های WLL,ACCESS و PGSدر محدوده مراکز مخابرات 1396/11/19 1396/11/28
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل 1396/11/19 1396/11/28
مناقصه انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم) 1396/11/11 1396/11/23
مناقصه انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS 1396/11/10 1396/11/18
مناقصه انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم) و GPON 1396/11/05 1396/11/18
مناقصه انجام عملیات پروژه GPON 1396/11/04 1396/11/08
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های ACCESS ، WLL و PGS 1396/10/27 1396/11/04
مناقصه جرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبر نوری و سیستم های PGS,WLL,ACCESS در محدوده مراکز مخابرات 1396/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه ابطال آگهی نگهداری و باز سازی شبکه های کابل، هوایی، فیبر نوری و سیستم های WLL و ACCESS و PGS در مراکز مخابرات 1396/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه ابطال نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوائی، فیبرنوری و سیستم ACCESS,WLL و PGS در مراکز مخابرات 1396/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی، فیبر نوری و سیستم های PGS-WLL-ACCESS 1396/09/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های ACCESS ، WLL و PGS 1396/09/26 1396/10/06
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های ACCESS ، WLL و PGS 1396/09/26 1396/10/17
مناقصه انجام عملیات تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده در ساختمان ستادی و ادارات و مراکز تابعه 1396/09/14 1396/09/25
مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های ACCESS ، WLL و PGS 1396/09/13 1396/09/22
صفحه 1 از 20