مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل, هوائی, فیبرنوری و سیستمهای PGS.ACCESS.WLL در محدوده مر... 1397/01/19 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های PGS,WLL,ACCESS در محدوده م... 1397/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی و فیبر نوری و سیستم های WLL,ACCESS و PG... 1396/11/19 1396/11/28
انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل 1396/11/19 1396/11/28
انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم) 1396/11/11 1396/11/23
انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS 1396/11/10 1396/11/18
انجام عملیات توسعه شبکه FTTH (فاز دوم) و GPON 1396/11/05 1396/11/18
انجام عملیات پروژه GPON 1396/11/04 1396/11/08
انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبرنوری و سیستم های ACCESS ، WLL و PGS 1396/10/27 1396/11/04
جرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، فیبر نوری و سیستم های PGS,WLL,ACCESS در محدوده م... 1396/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40