مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی، نوسازی معابر 1399/10/03 1399/10/08
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی، نوسازی معابر B,B27,B28,B29,B41,A93 بیست و یک سایت صنعتی 1399/10/02 1399/10/08
مناقصه اجرای پروژه مرمت, بهسازی و آسفالت معابر 1399/10/01 1399/10/08
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی، نوسازی معابر B,B27,B28,B29,B41,A93 بیست و یک سایت صنعتی 1399/09/05 1399/09/12
مناقصه مرمت ، بهسازی و آسفالت معابر 1399/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی، نوسازی معابر 1399/09/03 1399/09/12
مناقصه مرمت ، بهسازی و آسفالت معابرصنعت ۴، فرعی ۴ از صنعت ۴ و فرعی ۲ از صنعت ۷ شهرک صنعتی 1399/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه مرمت, بهسازی و آسفالت معابر 1399/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه 1399/08/28 1399/09/05
مناقصه تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه 1399/08/27 1399/09/05
مناقصه واگذاری اجرای پروژه مرمت، بهسازی و آسفالت معابر صنعت ۴، فرعی ۴ از صنعت ۴ و فرعی ۲ از صنعت ۷ شهرک صنعتی 1399/08/27 1399/09/05
مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 1399/08/10 1399/08/14
مناقصه واگذاری انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1399/08/06 1399/08/14
مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 1399/08/06 1399/08/14
مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی 1399/07/16 1399/07/16
مناقصه واگذاری انجام امور تنظیفات، نخاله برداری نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات آتش نشانی 1399/07/09 1399/07/13
مناقصه واگذاری انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1399/07/09 1399/07/13
مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی 1399/07/09 1399/07/16
مناقصه واگذاری انجام امور تنظیفات، نخاله برداری نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1399/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25