مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری: - تکمیل مدرسه - سرویس بهداشتی مدارس 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه- سرویس بهداشتی مدارس 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی به تعداد 900 عدد 1400/09/24 1400/10/02
مناقصه سرویس بهداشتی مدارس - تکمیل مدرسه 1400/09/18 1400/09/21
مناقصه سرویس بهداشتی مدارس - تکمیل مدرسه 1400/09/18 1400/09/21
مناقصه تکمیل مدرسه - سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه - سرویس بهداشتی مدارس 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع آموزشی - تکمیل مدرسه مشارکتی 1400/08/05 1400/08/08
مناقصه تکمیل مدارس 1400/07/06 1400/07/07
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه تهیه و اجرای عایق رطوبتی پیش ساخته مدارس و اماکن آموزشی، پرورشی و ورزشی 1400/02/05 1400/02/08
مناقصه تکمیل مدارس و توسعه 4باب کلاس و سالن دبیرستان شبانه روزی و .... 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه تکمیل مدارس و توسعه 4باب کلاس و سالن دبیرستان شبانه روزی و .... 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه تکمیل مدرسه -تکمیل مجتمع 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه-تکمیل مجتمع 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پروژه هنرستان - تکمیل مدرسه - تکمیل مجتمع ... 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات - کیس رایانه هنرستانی - کیس رایانه اداری و متعلقات 1399/11/30 1399/12/02
مناقصه خرید تجهیزات - کیس رایانه هنرستانی - کیس رایانه اداری و متعلقات 1399/11/30 1399/12/02
مناقصه تکمیل مدرسه ـ تکمیل پروژه ـ تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان 1399/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17