مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه - تکمیل مجتمع آموزشی - تکمیل مدرسه 9 کلاسه و .... 1397/11/15 1397/11/18
تکمیل مدرسه 1397/11/15 1397/11/18
تکمیل مدرسه و تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان و .... 1397/10/22 1397/10/24
تکمیل مدرسه و تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان و .... 1397/10/20 1397/10/24
تکمیل سالن - تکمیل فرمانداری - تکمیل سالن چند منظوره 1397/09/27 رجوع به آگهی
مدرسه 12 کلاسه 1396/08/03 1396/08/04
ساخت و تکمیل مدارس 1396/05/10 1396/05/10
ساخت و تکمیل مدارس 1396/05/09 1396/05/10
تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5 و ... 1396/03/29 1396/03/30
تکمیل مدرسه مشارکتی و توسعه ساختمان اداری 1396/03/29 1396/03/30
صفحه 1 از 27