مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG 1397/11/03 1397/11/08
واگذاری امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت CNG 1397/10/05 1397/10/10
واگذاری امور بهره برداری جایگاه های عرضه سوخت cng 1397/09/28 1397/10/10
امر حمل و نقل دانش آموزی 1397/06/21 رجوع به آگهی
بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی-تکمیل سالن آمفی تئاتر 1397/05/08 رجوع به آگهی
بازسازی و اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی-تکمیل سالن آمفی تئاتر و سینما خانواده 1397/05/01 رجوع به آگهی
اجرای پروژه ادامه و تکمیل سالن آمفی تئاتر وسینما خانواده 1397/04/06 1397/04/09
پروژه خرید و حمل آسفالت 1397/03/19 1397/03/23
پروژه خرید و حمل آسفالت 1397/03/08 1397/03/23
صفحه 1 از 48