مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی، پی سازی نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عملیات خاکی ، پی سازی ، نصب مخزن ، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات خاکی، پی سازی نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات خاکی ، پی سازی ، نصب مخزن ، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطرار 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه واگذاری اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه انجام خدمات امور فنی و اداری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه واگذاری اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و سایر موارد در محدوده عملیاتی 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه انجام خدمات امور فنی و اداری حوزه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و راهبری و بهره برداری بهینه و مناسب از تاسیسات موتورخانه ها اعم از سیستم گرمایش و سرمایشی و تاسیسات آب و فاضلاب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل بوسیله ۲۲ دستگاه خودرو انواع سمند یا پژو دارای طرح ترافیک به منظور سرویس دهی 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به نگهداری وتعمیرات وراهبری وبهره برداری بهینه ومناسب از تأسیسات موتورخانه ها اعم از سیست 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل بوسیله22 دستگاه خودرو( انواع سمند یا پژو دارای طرح ترافیک با حداکثر طول عمرپنج سال (ا 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشع 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعاب 1400/10/11 1400/10/15
صفحه 1 از 22