مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاها 1389/07/18 1389/07/22
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاها 1389/07/21 1389/07/26
واگذاری ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1389/06/21 1389/06/25
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاها 1388/12/13 1389/01/01
1388/07/28 1388/08/14
توسعه و اصلاح شبکه معابر روستا 1388/06/10 1388/06/31
واگذاری اجرای عملیات پروژه 24 واحد مسکونی آپارتمانی 1388/06/05 1388/06/26
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاهای استان 1388/05/17 1388/06/09
واگذاری عملیات اجرای طرح هادی روستاها 1388/05/15 1388/06/09
واگذاری خدمات نقلیه 1388/01/20 1388/02/07
صفحه 5 از 6