مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات نرده کشی،تجهیزات حفاظتی و دال بتنی روستای پیغان شهرستان کلیبر 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای دیوار حائل روستای قوزلوجه شهرستان عجب شیر 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امورخدماتی و رانندگان خودروهای استیجاری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه های جدول گذاری و پل و آسفالت 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدولگذاری - اجرای آسفالت - اجرای دیوار سنگی - اجرای عملیات خاکی و جدولگذاری و ... 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای جدول گذاری و سنگفرش و آسفالت روستا 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه اجرای سنگفرش روستای 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه جدولگذاری و سنگفرش و آسفالت 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای آسفالت روستای 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای جدول گذاری و سنگفرش و آسفالت 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه سنگفرش و جدول گذاری 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای جدول گذاری و سنگفرش 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای جدول گذاری و سنگفرش 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای جدولگذاری و سنگفرش 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای دیوار سنگی روستای 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه اجرای جدول گذاری وسنگفرش و دیوار سنگی روستای 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستای اوشندل،آتش بیگ، بسیط و قره کلک شهرستان هشترود 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای آسفالت روستای وروجن علیا شهرستان هوراند 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه اجرای آسفالت 1400/09/08 1400/09/15
صفحه 1 از 25