مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اموال منقو... 1398/04/06 1398/04/12
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: خدمات نظافت، پذیرایی و نامه رسانی داخلی، نگهداری... 1398/04/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز، باغات، گلخانه ها و... 1398/04/06 1398/04/12
تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 1398/03/18 1398/03/22
واگذاری انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: خدمات نظافت، پذیرایی و نامه رسانی داخلی، نگهداری... 1398/03/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اموال منقو... 1398/03/18 1398/03/22
واگذاری انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز، باغات، گلخانه های پژوهشکده کشاورزی و دام ه... 1398/03/18 1398/03/22
انجام خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس جدید و قدیم دانشگاه 1398/03/18 1398/03/22
واگذری تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه 1398/03/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات حمل و نقل برون شهری 1397/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15