مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای خرید تشک کشتی و تاتامی وزارت ورزش و جوانان سال 1400 1400/10/07 1400/10/11
مناقصه خرید تشک کشتی و تاتامی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تشک کشتی و تاتامی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید توپ فوتبال ، فوتسال ، والیبال 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه خرید تشک کشتی و تاتامی 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه خرید پیراهن وشورت وطناب ورزشی 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه خرید توپ فوتبال ، فوتسال ، والیبال 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه خرید تشک کشتی و تاتامی 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه تکمیل خانه کاراته 1400/08/03 1400/08/05
مناقصه احداث سالن ورزشی روستا 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش های 1400/06/21 1400/06/27
مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش ها 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات فنی مرتبط با انجام عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1400/04/17 1400/04/22
مناقصه خرید خدمات فنی مرتبط با انجام عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان 1400/04/17 1400/04/22
مناقصه خرید خدمات فنی مرتبط با انجام عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان 1400/04/17 1400/04/22
مناقصه خرید توپ فوتبال، فوتسال و والیبال 1400/04/10 1400/04/14
مناقصه خرید تشک کشتی و تاتامی 1400/04/10 1400/04/14
صفحه 1 از 24