مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اماکن ورزشی بویراحمد 1398/10/09 1398/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اماکن ورزشی بویراحمد 1398/09/12 1398/09/14
خرید تشک کشتی و تشک تاتامی 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پیراهن ، شورت و طناب ورزشی 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید توپ فوتبال ، توپ فوتسال و توپ والیبال 1398/07/24 1398/08/01
خرید پیراهن، شورت و طناب ورزشی 1398/07/24 رجوع به آگهی
خرید تشک کشتی و تشک تاتامی 1398/07/23 1398/08/01
خرید توپ فوتبال، توپ فوتسال، توپ والیبال 1398/07/23 1398/08/01
خرید پیراهن، شورت و طناب ورزشی 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری استادیوم فوتبال به روش ساخت، بهره برداری و انتقال BOT 1398/07/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40