مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازسازی 18 مورد ارت ایستگاههای حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/10/22 1400/11/13
مناقصه بازسازی 18 مورد ارت ایستگاههای حفاظت کاتدی و کاهش ولتاژ القایی خط 48 اینچ 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه ترمیم پوشش خط 16 اینچ و خط 8 اینچ 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه ترمیم پوشش خط 16 اینچ جلفا کیلومتر 7 الی 37 و خط 8 اینچ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیستم وایبرشن 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خرید سیستم وایبرشن 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه واگذاری احداث شیلتر کالا 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه واگذاری احداث شیلتر 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS بصورت پراکنده 1400/09/10 1400/09/23
مناقصه خرید «لوازم یدکی ژنراتور گازی DEUTZ 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ANTI ICING سه دستگاه توربین GE10-2 نئوپنیون مرگنلر 1400/06/22 1400/06/29
مناقصه اجرای طرح ANTI ICING سه دستگاه توربین GE10-2 نئوپنیون مرگنلر 1400/06/21 1400/06/29
مناقصه خرید «لوازم یدکی ژنراتور گازی DEUTZ» 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شیلدر کالا در انبار 1400/06/10 1400/06/18
مناقصه خرید شیر پلاگ 1400/06/10 1400/06/17
مناقصه خرید ۲۲ عدد شیر پلاگ ۴ و۶ و ۱۶ اینچ 1400/06/09 1400/06/17
مناقصه خرید 2دستگاه DCVGCLIPS GLS 1400/05/12 1400/05/20
مناقصه بازسازی بستر آندی ایستگاه های حفاظت کاتدی بازسازی بستر آندی ایستگاه های حفاظت کاتدی 1400/05/05 1400/05/14
صفحه 1 از 12