مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خوابگاه - سالن ورزشی 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه خوابگاه - سالن ورزشی 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع لوله 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه واگذاری بازسازی سالن ورزشی رزمی - بازسازی سالن ورزشی 1400/09/18 1400/09/28
مناقصه بازسازی سالن ورزشی رزمی - بازسازی سالن ورزشی چند منظوره 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی سالن ورزشی رزمی - بازسازی سالن ورزشی چند منظوره 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و تکمیل سالن ورزشی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و تکمیل سالن ورزشی -بازسازی زمین تنیس و ... 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و تکمیل سالن ورزشی - بازسازی زمین تنیس روباز - بازسازی سالن ورزشی چند منظوره 1400/06/09 1400/06/15
مناقصه ساخت و تکمیل سالن ورزشی - بازسازی زمین تنیس روباز - بازسازی سالن ورزشی چند منظوره 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی سالن چند منظوره - بازسازی زمین تنیس روباز - ساخت و تکمیل سالن ورزشی چند منظوره - بازسازی استخر سر پوشیده 1400/05/13 1400/05/25
مناقصه - بهسازی اماکن ورزشی و بازسازی سالن ورزشی 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی اماکن ورزشی اماکن 1400/02/26 1400/02/28
مناقصه بهسازی اماکن ورزشی و بازسازی سالن ورزشی 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی اماکن ورزشی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی اماکن ورزشی ساری 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه بهسازی اماکن ورزشی 1400/02/21 1400/02/28
صفحه 1 از 11