مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات ، ابنیه ، موتورخانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه واگذاری نگهداری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب ساختمان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/09/27 1400/10/02
مناقصه واگذاری نگهداری کلیه تاسیسات، ابنیه موتورخانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتور خانه ها و خدمات فنی پایانه ها و ایستگاه سوارها 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گونه های گیاهی و زیبا سازی محیطی 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امتیاز بهره برداری جایگاه سوخت گازوئیل 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت 70 جای پارک خودرو ( پارکینگ مسقف) 1399/12/09 1399/12/15
مناقصه ساخت پارکینگ مسقف در پایانه مسافربری 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت 70 جای پارک خودرو ( پارکینگ مسقف) در پایانه مسافر 1399/11/29 1399/12/06
مناقصه ساخت پارکینگ مسقف در پایانه مسافربری 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری جایگاه سوخت، غرف و محل های خدماتی و رفاهی واقع در پایانه های مسافربری و ایستگاه سوارها 1399/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی طرح جلوخان در پایانه 1399/11/19 1399/11/26
مناقصه آماده سازی طرح 1399/11/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کامل محوطه میانی و ساختمان توسعه پایانه مسافربری 1399/11/08 1399/11/15
مناقصه اجرای کامل محوطه میانی و ساختمان توسعه پایانه مسافربری 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کامل محوطه میانی و ساختمان توسعه پایانه مسافربری 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کامل محوطه میانی و ساختمان توسعه پایانه مسافربری 1399/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15