مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای :پیست-کراس فیت-زمین فوتبال و ..... 1397/09/12 رجوع به آگهی
اجرای طرح مشارکت در تکمیل و تجهیز پروژه ورزشی 1397/09/11 1397/08/30
واگذاری پروژه های تعمیر و بازسازی استخر ـ سالن 1397/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تعمیر و بازسازی استخر ـ سالن 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تعمیر و بازسازی استخر ـ سالن 1397/08/23 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در حوزه ورزشی 1397/07/26 1397/07/28
نیروهای خدماتی 1397/03/24 1397/03/24
انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل ورزش 1397/03/20 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1397/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری احداث مجموعه ورزشی شهدای نفت 1397/03/06 1397/03/10
صفحه 1 از 44