مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و بازسازی آکادمی دو و میدانی در ورزشگاه 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه احداث فونداسیون و سازه و رختکن سالن 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه احداث فونداسیون سالن و رختکن آب گرم کوار 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه احداث چمن مصنوعی 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه احداث فنداسیون سالن و رختکن آب گرم - احداث فنداسیون و سازه سالن و رختکن -تکمیل سالن - احداث چمن مصنوعی 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن های مصنوعی 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن های مصنوعی 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین بزرگ چمن مصنوعی 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه واگذاری احداث چمن مصنوعی 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون و سازه و رختکن سالن فتح آباد شهرستان کوار 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون سالن و رختکن 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه احداث فنداسیون سالن و رختکن ـ احداث فنداسیون و سازه سالن و رختکن ـ تکمیل سالن ـ تکمیل و بازسازی استادیوم ـ احداث چمن مصنوعی بزرگ 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای پروژه های عمرانی 1400/09/10 1400/09/10
مناقصه - تکمیل سالن ۲۴×۴۲ - احداث سالن ورزشی ۳۰۰۰ نفری 1400/08/05 1400/08/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 1400/08/02 1400/08/05
صفحه 1 از 27