مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/11/02 1400/12/14
مناقصه واگذاری احداث و تاسیس مرکز 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خشکه چینی معابر سطح شهر 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه خشکه چینی ضلع شمالی خیابان 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه ترمیم جداول و جدولگذاری سطح شهر و خیابان 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه واگذاری - پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری سطح شهر و خیابان- خشکه چینی معابر سطح شهر - خشکه چینی ضلع شمالی خیابان سیمتری 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه واگذاری عملیات پروژه های عمرانی 1400/06/24 1400/07/04
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/06/08 1400/06/13
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/06/01 1400/06/13
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر 1400/05/05 1400/05/09
مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/05 1400/05/09
مناقصه پروژه آسفالت خیابان 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت خیابان 1400/05/04 1400/05/06
مناقصه پروژه آسفالت خیابان 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی رفت و روب و جمع آوری حمل زباله به صورت مکانیزه 1400/04/27 1400/04/29
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر 1400/04/20 1400/04/23
مناقصه لکه گیری و ترمیم معابر آسفالت سطح شهر 1400/04/20 1400/04/23
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر 1400/04/13 1400/04/23
صفحه 1 از 30