مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری لنژری بیمارستان 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه معاونت دانشجویی 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه خرید خدمات تخصصی 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه خریدو نصب و راه اندازی دتکتور دستگاه HPLC مارک WATERS 1400/09/28 1400/10/01
صفحه 1 از 15