مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن فشار 10 اتمسفر آبرسانی - خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت دو جداره فاضلابی سایز 200 میلیمتر - تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر - اجرای عملیات خاکی و بازگشایی بخشی ا... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی وبازگشایی معابر 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط - اجرای عملیات خاکی و بازگشایی معابر - اجرای عملیات ساختمانی سردرب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط - اجرای عملیات خاکی و بازگشایی معابر - اجرای عملیات ساختمانی سردرب 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط ـ اجرای عملیات خاکی و بازگشایی معابر ـ اجرای عملیات ساختمانی سردرب شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث شبکه فشار متوسط 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی 1400/10/10 1400/10/12
مناقصه واگذاری احداث شبکه فشار متوسط 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه آبرسانی به ناحیه صنعتی 1400/09/30 1400/10/06
مناقصه واگذاری آبرسانی به ناحیه صنعتی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آبرسانی به ناحیه صنعتی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط فاز یک ناحیه صنعتی صفی آباد 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر صنوف شهرک صنعتی بیدک 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه واگذاری - احداث شبکه فشار متوسط- تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه تکمیل شبکه توزیع گاز شهرک 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه توزیع گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز ناحیه صنعتی بام 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط فاز 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه حفاری چاه آب 1400/08/10 1400/08/13
صفحه 1 از 17