مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 1398/10/10 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تقاطع همسطح و آسفالت راه دسترسی شهرک صنعتی شماره 3 بجنورد 1398/10/10 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روسازی و آسفالت محوطه کارگاهی و صنوف شهرک صنعتی بیدک 1398/10/10 1398/10/14
اجرای روسازی و آسفالت محوطه کارگاهی و صنوف شهرک صنعتی - اجرای تقاطع همسطح و آسفالت راه دسترسی شهرک ص... 1398/10/07 1398/10/14
اجرای روسازی و آسفالت محوطه کارگاهی و صنوف - اجرای تقاطع همسطح و آسفالت راه دسترسی- اجرای عملیات زی... 1398/10/05 1398/10/14
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمند ساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی 1398/08/19 رجوع به آگهی
شناسایی مجری برگزاری تور نمایشگاهی 1398/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه توزیع آب وشبکه جمع آوری فاضلاب 1398/06/14 1398/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه توزیع آب وشبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1398/06/14 1398/06/23
واگذاری اجرای بخشی از شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1398/06/12 1398/06/23
صفحه 1 از 23