مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری زمین چمن 1398/10/23 1398/10/25
واگذاری استخر غدیر 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی پیمانکار انجام حفاظت فیزیکی، نگهبانی و انتظامات، م... 1398/05/12 1398/05/14
استفاده از خدمات تخصصی و حفاظتی و مراقبتی پیمانکار انجام حفاظت فیزیکی، نگهبانی و انتظامات مجموعه های... 1398/05/09 1398/05/14
جذب سرمایه گذار جهت واگذاری استخر 1398/04/22 1398/04/26
جذب سرمایه گذار جهت واگذاری استخر 1398/03/29 1398/04/01
جذب سرمایه گذار جهت استخر 1398/03/26 1398/04/01
جذب سرمایه گذار جهت استخر و سالن ورزشی 1398/03/01 1398/03/08
پروژه تکمیل سالن های ورزشی-پروژه تکمیل سالن های ورزشی( ساخت و نصب سوله و اسکلت فلزی ) 1398/02/31 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل سالن های ورزشی 1398/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10