مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ها 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ها 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ها 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله 1399/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات درمانی (بیمه تکمیلی) پرسنل خود 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح بازارچه دائمی میوه و تره بار قطعه زمینی به مساحت تقریبی 500 مترمربع 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات درمانی (بیمه تکمیلی) پرسنل خود را به مدت یکسال 1399/10/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی 1399/10/03 1399/10/10
مناقصه واگذاری خدمات درمانی (بیمه تکمیلی) پرسنل خود را به مدت یکسال 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات درمانی (بیمه تکمیلی) پرسنل 1399/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1399/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر 1399/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1399/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1398/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و بهره برداری مجتمع تجاری, سالن پذیرایی و پارکینگ 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و بهره برداری مجتمع تجاری، سالن پذیرایی و پارکینگ به مساحت 3232 مترمربع 1398/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و بهره برداری مجتمع تجاری, سالن پذیرایی و پارکینگ 1398/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10