مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده 1398/03/13 1398/03/18
واگذاری اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده 1398/02/26 1398/02/26
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده 1398/02/26 1398/02/26
واگذاری اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده 1398/02/11 1398/02/12
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل استخر سرپوشیده 1398/02/10 1398/02/12
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل سالن ورزشی 1397/12/18 1397/12/18
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل سالن ورزشی 1397/12/18 1397/12/18
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/29 1397/11/30
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/29 1397/11/30
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/28 1397/11/30
صفحه 1 از 11