مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی روستا 1397/09/24 1397/09/25
اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی 1397/09/19 1397/09/20
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی 1397/09/19 1397/09/20
اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی-خرید, حمل و نصب سازه اسکلت فلزی و سقف شیبدار 1397/09/18 1397/09/20
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی 1397/09/17 رجوع به آگهی
خرید, حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره 1397/09/15 رجوع به آگهی
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منطوره ـ 1397/09/15 1397/09/17
اجرای کامل عملیات ابنیه, تاسیسات مکانیکی و برقی تا سطح بهره برداری با زیربنای 1390.6 مترمربع 1397/09/07 رجوع به آگهی
اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی 1397/09/07 1397/09/07
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی ـ تکمیل سالن ورزشی ـ و... 1397/09/01 1397/09/01
صفحه 1 از 10