مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل سالن ورزشی 1397/12/18 1397/12/18
اجرای عملیات فاز دوم تکمیل سالن ورزشی 1397/12/18 1397/12/18
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/29 1397/11/30
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/29 1397/11/30
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی- اجرای فاز دوم عملیات... 1397/11/28 1397/11/30
ساختمان ورزشی 1397/11/10 رجوع به آگهی
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و فضاهای اداری و خدماتی روستا 1397/09/24 1397/09/25
اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی 1397/09/19 1397/09/20
خرید، حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی چند منظوره و اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی 1397/09/19 1397/09/20
اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن ورزشی-خرید, حمل و نصب سازه اسکلت فلزی و سقف شیبدار 1397/09/18 1397/09/20
صفحه 1 از 10