مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل خاکبرداری زیر سازی کانال بتنی فاز توسعه و لکه گیری و آسفالت بلوکها و بلوارهای شهرک صنعتی 1397/11/25 1397/12/02
تکمیل خاکبرداری زیر سازی کانال بتنی فاز توسعه و لکه گیری و آسفالت بلوکها و بلوارهای شهرک 1397/11/24 1397/12/02
تکمیل خاکبرداری - زیرسازی - کانال بتنی فاز توسعه و لکه - گیری و آسفالت بلوکها و بلوارهای شهرک صنعتی 1397/11/24 1397/12/02
تقویت سازه موجود و اجرای اسکلت، فونداسیون و سقف مجتمع کارگاهی 1397/11/23 1397/11/25
تقویت سازه موجود و اجرای اسکلت، فونداسیون و سقف مجتمع کارگاهی 1397/11/18 1397/11/25
خاکبرداری، زیر سازی، جدولگذاری، لکه گیری، ترمیم و اجرای آسفالت خیابان های شهرک صنعتی 1397/11/17 1397/11/25
تقویت سازه موجود و اجرای اسکلت، فنداسیون و سقف مجتمع کارگاهی ناحیه صنعتی 1397/11/17 1397/11/25
شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع تجاری شهرک صنعتی 1397/11/15 رجوع به آگهی
سرمایه گذار جهت واگذاری مجتمع تجاری شهرک صنعتی 1397/11/13 رجوع به آگهی
تمدید و صدور کلیه بیمه نامه های شرکت شهرک های صنعتی 1397/11/04 1397/11/04
صفحه 1 از 33