مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی حراست- خدمات و نظافت و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/12 1398/03/17
تامین نیروی حراست- خدمات و نظافت و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/05 رجوع به آگهی
جذب پیمانکار جهت احداث حسینیه 1398/02/29 رجوع به آگهی
جذب پیمانکار جهت احداث حسینیه 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری حراست آرامستانها، آراسمتان باغ رحمت ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری و حفظ و نگهدا... 1397/03/07 1397/03/08
واگذاری حراست آرامستانها، ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری و حفظ و نگهداری فضای سبز و نظا... 1397/02/19 1397/02/23
واگذاری حفر مزار ، تامین مصالح قبور، بستن مزار، تخلیه و جمع آوری نخاله های مزار 1397/01/30 1397/02/03
واگذاری حراست آرامستانها 1397/01/30 1397/02/03
واگذاری حفر مزار ، تامین مصالح قبور، بستن مزار، تخلیه و جمع آوری نخاله های مزار 1397/01/21 رجوع به آگهی
واگذاری حراست آرامستانها 1397/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5